Event WHD Global

CloudBilling heeft tijdens de WHD Global op 24-26 maart jl. in Rust haar Plug & Play CloudBilling voor VMware ISP’s succesvol gepresenteerd. Met de VMware connector van CloudBilling kunnen ISP’s de georganiseerde infrastructuur binnen de VMware clusters correct in kaart brengen en factureren. Er wordt automatisch vanuit de bron gelezen hoeveel een klant van de ISP afneemt over een bepaalde periode. Hierdoor is er voor de ISP te allen tijde volledig inzicht in kosten en potentiële omzet per klant/eindafnemer.

De ISP kan in CloudBilling diverse prijsmodellen inrichten om het verbruik mee door te belasten aan de klant/eindafnemer. Van vaste maandelijkse “lump-sum” prijsmodellen, prijzen per werkplek tot en met 1-op-1 doorfactureren (met een marge) van het daadwerkelijk verbruik naar de klant/eindafnemer.

Overige connectoren

CloudBilling is volop in ontwikkeling en breidt haar billingservice verder uit. We willen klanten in staat stellen om diverse cloudservices en datastromen met elkaar te integreren en te beheren. In combinatie met CloudBilling zorgt dit voor een ijzersterke billingservice die nagenoeg plug & play is. De eerste stap hiervoor is nu gezet met de VMware connector. Naast deze connector ontwikkelen we momenteel meerdere andere connectoren om de ISP/IaaS-sector nog beter te kunnen bedienen op het gebied van billing. Binnenkort komen connectoren voor AWS en Azure beschikbaar. Tevens wordt gewerkt aan connectoren voor Office365 en andere Microsoft diensten.

terug naar overzicht