Blogbericht 5 Typische Facturatie Uitdagingen voor Hybride Cloud Oplossingen

Wat zijn de facturatie problemen waar een reseller van hybride cloud oplossingen mee wordt geconfronteerd?

De acceptatie van zowel publieke als private cloudoplossingen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Tegenwoordig bieden cloud resellers doorgaans een combinatie van IaaS, PaaS en SaaS oplossingen van een groot aantal (cloud) leveranciers. Meestal wordt dit gedaan in de vorm van kant-en-klare licenties en/of een virtual machine-infrastructuur. Deze variaties verhogen de flexibiliteit maar leiden ook tot enkele operationele uitdagingen, zoals het factureren van uw klanten. In dit artikel besteden we aandacht aan de 5 grootste hybride cloud facturatie uitdagingen waar u rekening mee moet houden.

Licenties Combineren met Pay-Per-Use prijsmodellen

Een van de grootste uitdagingen van een hybride cloud inrichting zijn de verschillende vormen van prijsstellingen. Softwarelicenties worden meestal geprijsd in de vorm van abonnementen. Maar bij het gebruik van IaaS-bronnen gaat dit meestal in de vorm van pay-per-use prijsmodellen. De complexiteit van het combineren van deze twee vormen blijkt wel uit de vele situaties die we tegenkomen waarbij klanten hier niet uitkomen.

Cloud Leveranciers Gebruiken Verschillende Factuurindelingen

De facturatie rapportages of reconciliation files die u van uw leveranciers ontvangt, hebben verschillende indelingen. Hierdoor zorgt dit maandelijkse voor een hindernis voor veel resellers van hybride cloud diensten. Het is een ware uitdaging om deze verschillende formats samen te voegen tot één gecombineerde factuur voor elk van uw klanten. Tel daar de op resource-tag gebaseerde prijsschema’s die veel hybride cloud resellers willen gebruiken bij op en de complexiteit neemt nog verder toe. Als gevolg hiervan verzenden veel resellers van hybride cloud diensten meerdere facturen per klant, één voor elke leverancier.

Uw Klanten Willen Weten Wat ze Verbruikt Hebben

Om de hybride cloud facturatie nog uitdagender te maken, willen klanten de touwtjes in handen hebben. Ze eisen gedetailleerde verbruiksinformatie. Dus als u dit niet op een goed gestructureerde en duidelijke manier kunt presenteren, zullen er daarna alsnog vragen over het verbruik binnenkomen. En deze zullen moeten worden beantwoord. Naast de uren die dit uw personeel kosten om de vragen te beantwoorden, zal dit ook leiden tot vertraagde betalingen.

Cloud Leveranciers Gebruiken Verschillende Facturatie Periodes

Cloud leveranciers publiceren facturatie rapportages en facturen op verschillende dagen van de maand. Daardoor is het voor resellers van hybride cloud oplossingen moeilijk om geordende samengestelde facturen naar hun klanten te verzenden.

Optimaliseer uw Kosten, Voorkom Cloud Verspilling

De #1 prioriteit voor meer dan 60% van de public cloud resellers, is het verspillen van uitgaven (RightScale State of the Cloud Report 2019).

Met een gebrek aan direct beschikbare business intelligence-tools, die input van meerdere cloud platforms bij elkaar kunnen brengen, is het dus geen verrassing dat de cloud verspilling in 2018 volgens dit rapport op 27% wordt geschat.

Er is dus een grote winst te behalen voor resellers van hybride cloud diensten die in staat zijn effectief gebruik te maken van beschikbare kortingen en verbeterpunten. Met standaard Business Intelligence-oplossingen bijvoorbeeld geschikt voor de cloud markt en uw bedrijf.

terug naar overzicht