Blogbericht Microsoft’s New Azure: de gevolgen voor New Azure facturatie

In september 2019 heeft Microsoft aanvullende informatie vrijgegeven rondom de introductie van New Azure dat vanaf 1 november 2019 in het Microsoft Partner Center beschikbaar zal zijn. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de facturatie van New Azure.

Gevolgen van New Azure voor de facturatie van Microsoft Partners

 • Voor New Azure hanteert Microsoft enkel een prijslijst in US Dollars.
 • Microsoft factureert partners in de valuta van het land van de eindklant, op basis van exchange rates die elke maand op voorhand worden gepubliceerd door Microsoft.

Welke gevolgen heeft New Azure voor de facturatie van Microsoft Partners?

Wanneer je klanten in verschillende landen met verschillende valuta’s hebt zul je meerdere New Azure facturen ontvangen. Per valuta ontvang je een afzonderlijke factuur van Microsoft voor New Azure, waarbij elke factuur de lokale valuta van uw klant weergeeft. Microsoft baseert de valuta per klant op basis van de geografische locatie van je klanten.

Voorbeeld

Je hebt 4 klanten in verschillende landen:

 • Klant A (Verenigd Koninkrijk)
 • Klant B (Nederland)
 • Klant C (België)
 • Klant D (Zwitserland)

Wanneer deze 4 klanten allemaal gebruik maken van New Azure zul je 3 facturen ontvangen van Microsoft:

 • Factuur X, deze bevat de Azure-uitgaven voor klant A, de factuur is in GBP
 • Factuur Y, deze bevat de Azure-uitgaven voor klant B & C, de factuur is in EUR
 • Factuur Z, deze bevat de Azure-uitgaven voor klant D, de factuur is in CHF

Elk factuurbedrag wordt gebaseerd op de Azure prijslijst in US dollars, elk met zijn eigen vooraf gepubliceerde exchange rate. Deze koers wordt een maand van tevoren gepubliceerd door Microsoft.

Overgangsperiode

New Azure zal niet direct het bestaande Azure aanbod vervangen. Dit zal tot een jaar na introductie van New Azure beschikbaar blijven. Microsoft heeft echter ook aangekondigd dat de incentives die van toepassing zijn op bestaande Azure transacties in de loop van de tijd zullen afnemen, terwijl hogere incentives van toepassing zullen zijn op New Azure.

Status 2 oktober

Microsoft heeft vooralsnog geen informatie gepubliceerd over hoe zij relevante informatie publiceren die vereist is voor facturering. Denk hierbij aan een prijs-API en de publicatie van de geldende exchange rates. Ook is er nog veel onduidelijkheid over het gebruik van New Azure versus het bestaande Azure en impact hiervan op de facturatie tijdens de overgangsperiode.

Microsoft heeft al wel aangekondigd dat zij tools aan zullen bieden die de overgang van huidige Azure gebruikers naar New Azure zullen stroomlijnen. Deze tools en mogelijkheden zullen volgens Microsoft beschikbaar zijn in het tweede kwartaal van hun fiscale jaar 2020.

Waar moet je als Microsoft Partner zelf rekening mee houden

 • Controleer of je internationaal gevestigde klanten hebt met een andere valuta. De valuta van de klant wordt door Microsoft gebaseerd op het adres dat is geconfigureerd in het tenants/klant Partner Center.
 • Houd er rekening mee dat het voor nieuwe tenants wellicht alleen mogelijk is om New Azure abonnementen te starten, welke worden berekend in US Dollars.
 • Beoordeel de overeenkomsten met je klanten en bepaal de impact van mogelijke valutawijzigingen.
 • Beoordeel de incentives die van toepassing zijn op uw bestaande Azure afname en hoe deze in de loop van de tijd zullen veranderen.

terug naar overzicht