Event Pay-per-use binnen de Service Providers branche

Woensdag 17 september organiseerde CloudBilling, samen met VMware en Bitbrains, de ronde tafelbijeenkomst ‘pay-per-use binnen de service providers branche’. Dit thema sloot aan bij de signalen vanuit de branche over de behoefte aan uitbreiding van billingtools. Tijdens de interactieve bijeenkomst werd er van gedachten gewisseld over de uitdagingen met het in rekening brengen van pay-per-use producten. Ook werd er aandacht besteedt aan de ontwikkelingen rondom pay-per-use binnen de branche en wat dit voor service providers betekent.

De gedachtewisseling vond plaats aan de hand van drie presentaties.

  1. Rob Coppen (CloudBilling) ging in op het ontstaan van CloudBilling, wat de dienst behelst en welke sectoren er worden bediend. Hierna ging men met elkaar in gesprek over praktische ervaringen en waar men tegenaan loopt op gebied van billing. Dit varieerde van moeite hebben om verschillende producten op één factuur te plaatsen tot het niet kunnen doorbelasten op basis van pay-per-use. Een andere uitdaging zijn de creatieve salesmensen die individuele prijsafspraken maken met klanten.
  2. Hein Brat (Bitbrains) vertelde over hun complexiteit op het gebied van billing en waarom ze destijds de overstap naar CloudBilling hebben gemaakt. Hierop volgde een discussie waar het billingproces aan moet voldoen, werden er ervaringen uitgewisseld over hoe hun billing is geregeld en wat men graag anders en beter ziet.
  3. Roelof Spijker (CloudBilling) liet tenslotte in een demo zien hoe de billingoplossing van CloudBilling werkt en wat de mogelijkheden zijn om controle te krijgen over het billingproces nu en in de toekomst. Uit de discussie die hierop volgde kwam duidelijk naar voren dat billing een steeds belangrijker onderwerp wordt in de service providers branche.

Volgende ronde tafel

De volgende ronde tafelbijeenkomst voor service providers zal in november 2014 plaatsvinden. Het onderwerp en de exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. U kunt zich alvast aanmelden op info@cloudbilling.nl.

terug naar overzicht