Business Intelligence-product

business intelligence

Kansen zichtbaar maken

Business Intelligence (BI) stelt bedrijven in staat om bij te sturen op basis van data en nieuwe kansen te ontdekken. BI maakt hiervoor gebruik van alle in Billing opgebouwde betrouwbare data. De getoonde gegevens in BI bieden duidelijk overzicht en diepgaand inzicht. BI maakt analyses op alle niveaus, zodat bedrijven onder andere inzicht krijgen in klantgedrag en productprestaties. 

Slimme analyses voor prestatieverbetering

Eenvoudige activatie

Activatie van Business Intelligence is eenvoudig door de volledige integratie in de dienstverlening van CloudBilling. Zodra het billingplatform actief is, worden binnen de BI-module inzichten gegeven met standaard rapporten op basis van beschikbare data. 

Analyse van verbruik

Business Intelligence monitort op verbruik en afgerekende valuta. Door het krachtige billingplatform heeft CloudBilling inzicht in wat er wordt verbruikt en wat er is afgerekend. Billing kent het prijsmodel tot in detail, waardoor met slimme analyses inzichten worden verkregen en optimalisaties kunnen worden doorgevoerd.

Verbeteren cost control

De BI-module identificeert oorzaken voor veranderingen in kosten en analyseert de bedrijfskosten. Kosten kunnen onder andere worden afgezet tegen beschikbare budgetten, zodat er kostenbeheersing kan worden toegepast voor het behouden en vergroten van de winstgevendheid. 

Nieuwe kansen ontdekken

Business Intelligence biedt gedetailleerd inzicht in de prestaties en het gebruik van producten en diensten. Met dit inzicht kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt voor het investeren in en het leveren van producten in bestaande en nieuwe markten, voor nieuwe en bestaande klanten.

CloudBilling - Business Intelligence connectoren

Uitgebreide data-analyse voor cost management

Business Intelligence werkt met betrouwbare data, verkregen via standaard connectoren die informatie ophalen uit het billingplatform. Deze data is de bron van de Business Intelligence dienstverlening. Voor service providers biedt Business Intelligence standaard inzichten voor Amazon Web Services, Microsoft Azure & 365 en Google Cloud. Maar ook private cloud en aanverwante diensten worden uitgelezen voor rijke inzichten in Business Intelligence. Deze connectoren geven geweldige mogelijkheden om de dienstverlening te analyseren en optimaliseren.

Ervaar Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE De voordelen van Business Intelligence

  • Eenvoudige activatie
  • Inzichten op basis van betrouwbare Billing-data
  • Altijd dagelijks up-to-date informatie

BUSINESS INTELLIGENCE De voordelen van  Business Intelligence

  • Eenvoudige activatie
  • Inzichten op basis van betrouwbare Billing-data
  • Altijd dagelijks up-to-date informatie

BUSINESS INTELLIGENCE De voordelen van  Business Intelligence

  • Eenvoudige activatie
  • Inzichten op basis van betrouwbare Billing-data
  • Altijd dagelijks up-to-date informatie

Impact

CloudBilling - 400% met Business Intelligence