MVO CloudBilling

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed begrip. Als onderdeel van de Yellowtail Group streeft CloudBilling middels haar MVO beleid naar synergie tussen maatschappelijk/duurzaam ondernemerschap en de core values van onze organisatie. De drie pilaren van ons MVO beleid zijn: Maatschappelijke verantwoordelijkheid, Duurzaamheid en Werken bij de Yellowtail Group. Binnen deze drie pilaren worden er elk jaar organisaties en activiteiten gekozen die dicht bij onze organisatie staan. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast onze jaarlijkse steun aan de Finance Run hebben wij ervoor gekozen om dit jaar twee organisaties te steunen die dicht bij onze werknemers staan namelijk: de Plastic Soup Foundation en Niños de Guatemala. 

Plastic Soup Foundation 

Sinds 2019 is Yellowtail ‘Gold Tier Business Angel’ van de Plastic Soup Foundation. De Plastic Soup Foundation is een Nederlandse organisatie die wereldwijd alle mogelijke oplossingen en initiatieven ondersteunt die helpen bij het verminderen van de Plastic Soup bij de bron. Dit jaar zullen wij niet alleen zelf actief deelnemen in bijvoorbeeld het opruimen van plastic, maar ook events organiseren waarmee we de bewustwording voor de Plastic Soup Foundation willen vergroten en eventueel anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen. 

www.plasticsoupfoundation.org

Niños de Guatemala

Ook sponsort Yellowtail dit jaar de stichting Niños de Guatemala. Deze Nederlandse stichting verzorgt onderwijs voor kansarme kinderen in Antigua, Guatemala. Inmiddels gebeurt dit middels twee basisscholen en een middelbare school, waardoor meer dan 500 Guatemalaanse kinderen naar school kunnen. Dit jaar draagt Yellowtail bij aan de verdere ontwikkeling van Niños de Guatemala door het vergoeden van alle kosten voor 1 informatica docent voor het gehele jaar.

www.ninosdeguatemala.org

Duurzaamheid

Intern ondernemen we continu stappen om onze eigen voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we een leaseregeling geïntroduceerd gericht op zuinigere auto’s, en elektrische auto’s behoren nu ook tot de keuzes. Binnen kantoor hebben we samen met de Plastic Soup Foundation een plastic scan uitgevoerd. Hiermee hebben we in beeld gebracht waar en hoeveel plastic en ander verpakkingsmateriaal we gebruiken. Het resultaat hiervan is dat we al het afval gaan scheiden en proberen minder afval te produceren. Zo zijn bijvoorbeeld de blikjes Spa Rood vervangen door een Quooker met bruisend water. 

Ook op andere gebieden wordt gewerkt aan duurzaamheid. Zo zijn we bezig met inventariseren van de huidige verlichting en het verbruik daarvan, om toe te werken naar een duurzamer en zuiniger alternatief. Daarnaast zijn we hard op weg om een paperless office te worden. Zo hebben we de abonnementen op tijdschriften opgezegd en één van de twee printers gaan we uitfaseren. 

Werken bij CloudBilling

Niet alleen extern willen wij ons steentje bijdragen, ook intern vinden wij het uiterst belangrijk dat werknemers zich gelukkig en vitaal voelen. Op het gebied van vitaliteit (mentaal en lichamelijk) voor de medewerkers zijn er afgelopen jaar een aantal initiatieven gestart. Er zijn drie wekelijkse workshops georganiseerd met onderwerpen zoals stress, positief denken, voeding en slaap. Tot slot worden er inmiddels ook met enige regelmaat sportactiviteiten georganiseerd waar iedereen op vrijdagmiddag bij kan aansluiten.