Microsoft CSP billing software

 

De verkoop en levering van Cloud oplossingen zit in een stijgende lijn. Het leveren, beheren en de billing van deze diensten wordt steeds complexer én kritischer. Microsoft ondersteunt providers hiermee met het Cloud Solution Provider programma. Het Microsoft CSP programma biedt providers de mogelijkheid tot het snel leveren van Cloud solutions. En daarmee de kans tot het uitbreiden van hun Cloud Business.

Microsoft stelt wel een aantal eisen aan het leveren van haar Cloud Solutions. Eén van die eisen is dat providers de facturering van Microsoft CSP diensten geautomatiseerd moeten uitvoeren. CloudBilling heeft voor Microsoft CSP providers een op CSP solutions gebaseerde billingoplossing ontwikkeld.

Microsoft CSP facturatie

Als CSP Service Provider levert u Microsoft licenties en capacity clouddiensten als Office 365, Microsoft Azure, EMS en CRM Online. De activatie en facturatie regelt u met de Microsoft Partner Center portal. Microsoft CSP stelt u daarmee in staat Cloud diensten te leveren op basis van daadwerkelijk gebruik.

U bent verantwoordelijk voor de delivery, support én facturatie van de CSP oplossingen aan uw klanten. Deze worden per licentie en/of Azure capaciteit over wisselende tijdsperiodes afgenomen. Op basis van dit daadwerkelijke verbruik factureert Microsoft deze diensten aan u. Microsoft stelt hiervoor een API ter beschikking of levert een CSV bestand. Deze moet u verwerken in uw facturen maar hoe regelt u dat?

Facturering verloopt vaak via bestaande boekhoudsystemen. Deze systemen zijn minder geschikt voor het verwerken van diensten die fluctueren. Dat maakt het afrekenen van de CSP diensten van Microsoft complexer dan nodig.

De oplossing voor CSP facturatie

CloudBilling heeft in samenwerking met het Microsoft CSP team een plug & play billingoplossing ontwikkeld die u kunt inzetten voor het factureren van uw Microsoft CSP diensten. Met deze Cloud gebaseerde oplossing kunt u uw afgenomen CSP diensten afrekenen met het prijsmodel dat u hanteert en met uw klanten hebt afgesproken.

U kunt met onze oplossing uw Microsoft CSP diensten combineren op de factuur richting uw klant, ook via uw eigen boekhoudsysteem. Tevens kunt u andere Cloud diensten die u mogelijk levert koppelen en via ons op één factuur aanleveren aan uw klant. Onze oplossing bestaat verder uit:

  • ingericht prijsmodel o.b.v. de Microsoft CSP dienstverlening
  • integratie met de Microsoft CSP API
  • integratie met de meest geëigende boekhoudpakketten
  • uitgebreide rapportage mogelijkheden
  • integratie met customer service portals
  • mogelijkheden tot facturatie van andere Cloud of Telecom diensten

Contact

Wilt u meer informatie over CloudBilling stuur dan een mail naar info@cloudbilling.nl of bel ons op +31 35 524 8900.