Billing-as-a-Service

Facturatie wordt steeds complexer en tijdsintensiever door het toenemend aantal prijsmodellen en prijsafspraken. Dit vraagt om een passende, flexibele en schaalbare billingoplossing.

Features

Customer Cockpit

In de Customer Cockpit worden relevante klant-, factuur- en verbruiksgegevens samengebracht op één scherm. In één oogopslag heeft u real-time inzicht in de klantinformatie en de opbouw van de klantfactuur. Het toont een niveauweergave: vanaf het hoogste niveau tot aan de specifieke prijsregels en aankopen.

Integraties

CloudBilling stelt diverse connectoren beschikbaar voor bronsystemen, waaronder Microsoft, VMware en Amazon. Na installatie van dergelijke connectoren gaat het billingproces vanzelf van start zonder maatwerkontwikkeling. Naast de standaard connectoren is het mogelijk met de CloudBilling API te integreren.

Prijsplannen

Door de modulaire opzet van de prijsregels kan de gebruiker diverse soorten prijsregels op verschillende niveaus toepassen. Met CloudBilling worden standaard enkele sector-specifieke ingerichte prijsmodellen meegeleverd die de klant op weg helpen en volledig aanpasbaar zijn.

Klant- en productstructuren

Flexibele klantstructuren inrichten terwijl u rekening houdt met afspraken op basis van individuele contracten, geografische locaties en distributeur- & reseller-constructies. De productstructuren zijn op dezelfde flexibele wijze in te richten en aan te passen naar de soort producten en overige wensen.

Real-time billing

Continuous billing zorgt doorlopend voor een up-to-date factuur ('hot invoice') voor iedere klant. Dit biedt real-time inzicht in opgebouwde omzet, kosten, marge en in de status van alle klanten.

PDF genereren

Facturen worden standaard in XML gegenereerd maar kunnen via meegeleverde templates naar bijvoorbeeld een PDF formaat gegenereerd worden. De meegeleverde templates kunnen door de klant op vrijwel alle onderdelen aangepast worden.

Invoice E-mailing

Standaard ondersteuning van het verzenden van de facturen via e-mail naar de diverse klantgroepen.

Reporting & Analysis

Beter inzicht krijgen in business performance en klantgedrag door het filteren en segmenteren van de uitgebreide verzameling data met standaardrapportages, zoals Top Revenue report, Revenue Differences report, Average Invoice Value report, General Ledger report en Purchase report.

Billing-as-a-Service

CloudBilling stelt diverse connectoren beschikbaar voor verschillende bronsystemen, waaronder systemen als Microsoft CSP, VMware, Azure, Amazon en Office365.

eco-system

Billing Piramide

Door het billingproces in 3 niveaus in te delen zijn wij in staat het billingproces te avanceren. Een goed fundament zorgt ervoor dat billingprocessen en –systemen continue en real-time up-to-date zijn. Hierdoor heeft u constant inzicht in de financiële gegevens van zowel klanten, resellers als productgroepen. De volgende logische stap is waardetoevoeging aan uw business: optimalisatie van uw prijsmodellen, waardoor afname van uw producten hand in hand gaat met meer voordeel voor u maar ook voor uw klanten.

Waar in onze billing piramide bevindt u zich?

3e niveau: Business Improvement

CloudBilling gebruikt slimme optimalisatiemodellen om de opgebouwde billingdata te analyseren en meerwaarde uit te halen voor uw business. Op basis van het verbruiksgedrag van uw afnemers kunt u uw prijmdodellen optimaliseren om meer omzet, hogere marges en/of minder kosten te realiseren.

Optimalisatiemodellen kunnen ook dynamisch gebruikt worden richting uw klanten. U kunt op basis van het verbruiksgedrag, real-time vaststellen of deze betere keuzes kan maken in het af te nemen prijsplan, de afgenomen samenstelling van producten en diensten. Hierdoor kunt u dynamischer acteren richting uw klanten. Dit leidt weer tot hogere retentie en cross-/deepselling van uw producten en diensten.
2e niveau: Insight

Bij het leveren van diensten op basis van pay-per-use is inzicht in omzet, kosten en marge niet eenvoudig te realiseren. Als u het goed wilt doen, vergt dit in ieder geval dat billingprocessen en -systemen continue en real-time up-to-date zijn: billing hygiëne.

Dit constante inzicht verkrijgt u in CloudBilling door flexibele en krachtige dashboards die u naar eigen inzicht kunt samenstellen en configureren. Wij hebben voor verschillende sectoren dashboards out-of-the-box ingericht. Deze dashboards zijn gebaseerd op best-practices uit diverse sectoren. Door de unieke manier van structurering van uw productgroepen en distributieketen krijgt u beter inzicht in uw business performance. Dit inzicht is beter en completer dan de reportingtools waar organisaties doorgaans mee werken.
1e niveau: Hygiëne

Organisaties die hun producten op basis van pay-per-use aanbieden, met complexe prijsmodellen werken en een aanzienlijke klantenbestand hebben, zijn gebaat bij een goede billingbasis. Zonder een goed ingericht billingproces lopen zij vroeg of laat tegen billingproblemen aan, zoals extra kosten door teveel handmatige handelingen (foutieve boekingen) en late betalingen door klanten in verband met incorrecte facturen (verminderde klanttevredenheid).

Een goede billing basis vormt het fundament voor een goede database waardoor u continue inzicht heeft in de omzet, kosten, marge en churn-ratio van klanten, resellers en productgroepen.