Strategic Contract Management

Sinds de verschuiving van bezit naar gebruik van producten zich heeft ingezet, speelt pay-per-use een steeds belangrijkere rol. Klanten willen alleen betalen voor datgene dat ze daadwerkelijk gebruiken en dat maakt pay-per-use het ideale afrekenmodel. Om de dynamiek van pay-per-use in al zijn aspecten te beheren en om te kunnen gaan met de eisen van de klant wordt Strategic Contract Management onmisbaar.

De klant eist persoonlijke aandacht & service en verwacht dat u weet wie ze zijn en wat ze willen. Met Strategic Contract Management bent u in staat te anticiperen op de hoge verwachtingspatroon van klanten.

Waarde toevoegen

 • beheren van complexe financiële contracten en parameters
 • analyseren van het aankoopgedrag van diverse klantgroepen
 • creëren en aanpassen van nieuwe prijsmodellen
 • vormen van nieuwe samengestelde producten/services
 • klantverbruik in de gaten houden
 • bewaken van marges & optimaliseren van prijsmodellen

End-to-End Solution

CloudBilling’s 360 graden benadering analyseert het billingproces en helpt organisaties om voorop te blijven in de markt.

Inventarisatie

Inventariseren van de eisen van de belangrijkste stakeholders (Marketing & Sales, Finance, Operations, etc.).

Herinrichting

Herinrichten van de huidige metering- en billingprocessen, zodat deze aan de afgegeven eisen voldoen.

Aanpassing & Uitbreiding

Aanpassen en uitbreiden van systemen en diensten die al in gebruik zijn.

Stakeholders betrekken

We betrekken de stakeholders binnen een organisatie vanaf het begin bij het analyseproces. Door de uiteenlopende eisen in kaart te brengen kunnen we Strategic Contract Management effectief implementeren. Hiermee creëren we (concurrentie)voordeel voor alle partijen.

Marketing & Sales

 • Dieper inzicht in klantgroepen
 • Inspelen op klantbehoefte: next-best-offer
 • Flexibele prijsstelling

Operations

 • Moeiteloos aanleveren van facturatie-data
 • Processen optimaliseren o.b.v. real-time inzicht

Finance

 • Marges bewaken door dieper verkregen inzichten
 • Voorkomen van omzetderving

Product Owner

 • Ontwikkeling innovatieve product- en prijsmodellen
 • Producten optimaliseren o.b.v. real-time inzicht

IT

 • Borgen van veiligheid en uptime

End Consumer

 • Ontvangt correcte factuur & proactieve support
 • Inzicht in eigen verbruik en kosten
 • Ontvangt op het juiste moment, het juiste aanbod